About Te Wānanga o Waipapa - School of Māori Studies and Pacific Studies

Our mission statement

E ngā mana, e ngā reo, e ngā huihuinga tāngata, nau mai, haere mai, tomo mai! Hakaekea ngā wīwī me ngā wāwā o Waipapa, ā, ko te mātāpuna o te ao Māori me ngā iwi o Te Moana-nui- ā-Kiwa.

Greetings, and welcome! Come, enter into the Wānanga o Waipapa. Journey with us, scale the lofty heights, navigate the deep waters from the fountain of knowledge, knowledge that is sourced from and that reflects the world views of Māori and the Pacific peoples. Welcome, welcome one and all!

The staff of Te Wānanga o Waipapa include nationally and internationally acclaimed researchers and experts in the Māori and Pacific worlds. We actively support Māori and Pacific development by promoting and advancing our knowledge of Te Ao Māori and Pacific world views through our teaching and research.